โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

posted Jul 11, 2014, 7:50 AM by phatthanaphong chomphuwiset   [ updated Jul 11, 2014, 7:58 AM ]

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านอาคารสถานที่และด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
Comments